home > boy names > greek names

Greek Names for Boys

Greek NamesParaskevasPanosPanajotisPanagiotisOthonNymphasNikosNikolosNikolaosNikodemosNektariosNectariosMyronMoisisMitsosMitrosMinosMimisMikhosMikhalis

[Boy] Girl

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... Next


DESCRIPTION MATCH:

Alessa defender ...The origin of Alessa is the Old Greek language. ...

Alessander defender of men ... its origins in the Old Greek language. ...

Alessandre defender of men ... and it is of Old Greek origin. ...

Alessandri defender of men ... and it is of Old Greek origin. ...

Alessandro defender of men ...Alessandro's language of origin is Old Greek ...

Alessi defender ...Alessi's origin is Old Greek. ...

Alessia defender ...The origin of Alessia is Old Greek. ...

Alessio defender; defender of men ... its origins in the Old Greek language and it is used ...

Alex defender of men ... it is derived from Old Greek origins. ...

Alexa defender ...Alexa is derived from Old Greek origins. ...

Alexan defender of men ... its origins in the Old Greek language. ...

Alexandar defender of men ... it is derived from Old Greek origins. ...

Alexander defender of men ... and Slavic name of Old Greek origin ...

Alexandor defender of men ... of origin is Old Greek and it is used largely ...

Alexandr defender of men ... is of Old Greek origin, and it is used mainly ...

Alexandra defender of men ...The origin of Alexandra is Old Greek. ...

Alexandras defender of men ...Alexandras' language of origin is Old Greek. ...

Alexandre defender of men ... it is derived from Old Greek origins. ...

Alexandro defender of men ... its origins in the Old Greek language ...

Alexandros defender of men ... of origin is Old Greek and it is predominantly ...

Prev Next
Greek Names for Boys at Baby Names Pedia - Page 11
Copyright © 2009-2017 Baby Names Pedia. All rights reserved.