home > boy names > dakkota

Dakkota - Meaning of Dakkota

What does Dakkota mean?

Meaning of the name DakkotaDakotaDakoetaDakDakotahDakodahDaccotaDacotaDekowtaDakoetahDekotaDakottaDakodaDacodaDekohta

[ syll. dak-ko-ta, da-kk-ota ] The baby boy name Dakkota is also used as a girl name. Its pronunciation is DAHK-OWTAH †. The origin of Dakkota is Dakota. Dakkota is a variant of the name Dakota (English).

Dakkota is not regularly used as a baby name for boys. It is not listed in the top 1000 names. Within the group of boy names directly linked to Dakkota, Dakota was the most popular in 2018.

Baby names that sound like Dakkota include Dakoeta, Dakoetah, Daccota, Dacoda, Dacota, Dakoda, Dakotta, Dekoda, Dekohta, Dekota, Dustea, Dekotes, and Dekowta.

† approx English pronunciation for Dakkota: D as in "day (D.EY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; K as in "key (K.IY)" ; OW as in "oak (OW.K)" ; T as in "tee (T.IY)"


Meaning of Dakkota Meaning of Dakkota Meaning of Dakota Meaning of Dakotah Meaning of Dekowta Meaning of Dekohta Meaning of Dakotta Meaning of Dakoeta Meaning of Dakodah Meaning of Daccota Meaning of Dakota Meaning of Dakotah Meaning of Dekowta Meaning of Dekota Meaning of Dekohta Meaning of Dakotta Meaning of Dakoetah Meaning of Dakoeta Meaning of Dakodah Meaning of Dakoda Meaning of Dak Meaning of Dacota Meaning of Dacoda Meaning of Daccota
Baby Name Explorer for Dakkota

Dakkota Popularity Charts

Variant Popularity Chart 
for Dakkota 
in 2018
Popularity Trend 
for Dakkota 
from 1900 to 2018
Variant Popularity Trend 
for Dakkota 
from 1900 to 2018
Legend:
blue:boy name
red:girl name
italics:unisex name
bold:primary name

Copyright © 2009-2019 Baby Names Pedia. All rights reserved.