home > boy names > zenoviy

Zenoviy - Meaning of Zenoviy

What does Zenoviy mean?

Meaning of the name ZenoviyZenoZenanZenónZinoZenonZenoneZenobioZenasZenosZinonZinoviyZenoboCenonZewekZenobiosZenus

[ syll. ze-no-viy, zen-ov-iy ] The baby boy name Zenoviy is pronounced ZEHNOWVihY †. Zenoviy's language of origin is Old Greek. Zenoviy is a form of the English, French, German, and Greek Zeno.

See also the related category greek.

Zenoviy is a rarely used baby name for boys. It is not ranked within the top 1000 names.

Baby names that sound like Zenoviy include Zanobi (Italian), Zenobo, Zinoviy (Russian), Zenobio (Italian), and Zeniff (English).

† approx English pronunciation for Zenoviy: Z as in "zoo (Z.UW)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; N as in "knee (N.IY)" ; OW as in "oak (OW.K)" ; V as in "vow (V.AW)" ; IH as in "it (IH.T)" ; Y as in "you (Y.UW)"


Meaning of Zenoviy Meaning of Zeno Meaning of Zinoviy Meaning of Zenobio Meaning of Zinon Meaning of Zino Meaning of Zewek Meaning of Zenus Meaning of Zenón Meaning of Zenos Meaning of Zenone Meaning of Zenon Meaning of Zenobo Meaning of Zenobios Meaning of Zenas Meaning of Zenan Meaning of Cenon Meaning of Zena Meaning of Ziven Meaning of Xenos Meaning of Zenas Meaning of Zenodoros Meaning of Zeus
Baby Name Explorer for Zenoviy

Zenoviy Popularity Charts

Variant Popularity Chart 
for Zenoviy 
in 2018
Popularity Trend 
for Zenoviy 
from 1900 to 2018
Variant Popularity Trend 
for Zenoviy 
from 1900 to 2018
Legend:
blue:boy name
red:girl name
italics:unisex name
bold:primary name

Copyright © 2009-2019 Baby Names Pedia. All rights reserved.