Ajjia - How to pronounce Ajjia

English | English (UK) | English (Australia)
English (India) | Danish | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Swedish

Ajjia can be pronounced (approx) AEJH-iyAH †

† approx English pronunciation guide:
AE as in "at (AE.T)" ; JH as in "joy (JH.OY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Ajjia (18 language audio files)

Pronounce Ajjia in English


Pronounce Ajjia in English (UK)


Pronounce Ajjia in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Ajjia?

Pronounce Ajjia in English (India)


Pronounce Ajjia in Danish


Pronounce Ajjia in Finnish


Pronounce Ajjia in French


Pronounce Ajjia in French (Canada)


Pronounce Ajjia in German


Pronounce Ajjia in Hungarian


Pronounce Ajjia in Italian


Pronounce Ajjia in Polish


Pronounce Ajjia in Portuguese


Pronounce Ajjia in Portuguese (Brazil)


Pronounce Ajjia in Russian


Pronounce Ajjia in Slovak


Pronounce Ajjia in Spanish


Pronounce Ajjia in Swedish