Amélia - How to pronounce Amélia

Portuguese | Portuguese (Brazil)
English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Amélia can be pronounced (approx) as AEM-LiyAH †

† approx English pronunciation guide:
AE as in "at (AE.T)" ; M as in "me (M.IY)" ; L as in "lay (L.EY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Amélia (23 language audio files)

Pronounce Amélia in Portuguese


Pronounce Amélia in Portuguese (Brazil)


How would other native speakers pronounce Amélia?

Pronounce Amélia in English


Pronounce Amélia in English (UK)


Pronounce Amélia in English (Canada)


Pronounce Amélia in English (Australia)


Pronounce Amélia in English (India)


Pronounce Amélia in Catalan


Pronounce Amélia in Danish


Pronounce Amélia in Dutch


Pronounce Amélia in Finnish


Pronounce Amélia in French


Pronounce Amélia in French (Canada)


Pronounce Amélia in German


Pronounce Amélia in Hungarian


Pronounce Amélia in Italian


Pronounce Amélia in Norwegian


Pronounce Amélia in Polish


Pronounce Amélia in Russian


Pronounce Amélia in Slovak


Pronounce Amélia in Spanish


Pronounce Amélia in Spanish (Mexico)


Pronounce Amélia in Swedish