Ashura - How to pronounce Ashura

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Ashura is pronounced as aa-SHUW-Raa- †

† English pronunciation guide:
AA as in "odd (AA.D)" ; SH as in "she (SH.IY)" ; UW as in "two (T.UW)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; AA as in "odd (AA.D)" ;

Pronunciation of the name Ashura (23 language audio files)

Pronounce Ashura in English


How would other native speakers pronounce Ashura?

Pronounce Ashura in English (UK)


Pronounce Ashura in English (Canada)


Pronounce Ashura in English (Australia)


Pronounce Ashura in English (India)


Pronounce Ashura in Catalan


Pronounce Ashura in Danish


Pronounce Ashura in Dutch


Pronounce Ashura in Finnish


Pronounce Ashura in French


Pronounce Ashura in French (Canada)


Pronounce Ashura in German


Pronounce Ashura in Hungarian


Pronounce Ashura in Italian


Pronounce Ashura in Norwegian


Pronounce Ashura in Polish


Pronounce Ashura in Portuguese


Pronounce Ashura in Portuguese (Brazil)


Pronounce Ashura in Russian


Pronounce Ashura in Slovak


Pronounce Ashura in Spanish


Pronounce Ashura in Spanish (Mexico)


Pronounce Ashura in Swedish