Bachan - How to pronounce Bachan


English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Bachan is pronounced Baa-HHae-N †

† English pronunciation guide:
B as in "be (B.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; HH as in "he (HH.IY)" ; AE as in "at (AE.T)" ; N as in "knee (N.IY)" ;

Pronunciation of the name Bachan (23 language audio files)

How would other native speakers pronounce Bachan?

Pronounce Bachan in English


Pronounce Bachan in English (UK)


Pronounce Bachan in English (Canada)


Pronounce Bachan in English (Australia)


Pronounce Bachan in English (India)


Pronounce Bachan in Catalan


Pronounce Bachan in Danish


Pronounce Bachan in Dutch


Pronounce Bachan in Finnish


Pronounce Bachan in French


Pronounce Bachan in French (Canada)


Pronounce Bachan in German


Pronounce Bachan in Hungarian


Pronounce Bachan in Italian


Pronounce Bachan in Norwegian


Pronounce Bachan in Polish


Pronounce Bachan in Portuguese


Pronounce Bachan in Portuguese (Brazil)


Pronounce Bachan in Russian


Pronounce Bachan in Slovak


Pronounce Bachan in Spanish


Pronounce Bachan in Spanish (Mexico)


Pronounce Bachan in Swedish