Balen - How to pronounce Balen

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Balen can be pronounced (approx) BaaLAHN †

† approx English pronunciation guide:
B as in "be (B.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; L as in "lay (L.EY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; N as in "knee (N.IY)" ;

Pronunciation of the name Balen (23 language audio files)

Pronounce Balen in English


Pronounce Balen in English (UK)


Pronounce Balen in English (Canada)


Pronounce Balen in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Balen?

Pronounce Balen in English (India)


Pronounce Balen in Catalan


Pronounce Balen in Danish


Pronounce Balen in Dutch


Pronounce Balen in Finnish


Pronounce Balen in French


Pronounce Balen in French (Canada)


Pronounce Balen in German


Pronounce Balen in Hungarian


Pronounce Balen in Italian


Pronounce Balen in Norwegian


Pronounce Balen in Polish


Pronounce Balen in Portuguese


Pronounce Balen in Portuguese (Brazil)


Pronounce Balen in Russian


Pronounce Balen in Slovak


Pronounce Balen in Spanish


Pronounce Balen in Spanish (Mexico)


Pronounce Balen in Swedish