Balzac - How to pronounce Balzac

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Balzac is pronounced Baa-LZah-K †

† English pronunciation guide:
B as in "be (B.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; L as in "lay (L.EY)" ; Z as in "zoo (Z.UW)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; K as in "key (K.IY)" ;

Pronunciation of the name Balzac (23 language audio files)

Pronounce Balzac in English


Pronounce Balzac in English (UK)


Pronounce Balzac in English (Canada)


Pronounce Balzac in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Balzac?

Pronounce Balzac in English (India)


Pronounce Balzac in Catalan


Pronounce Balzac in Danish


Pronounce Balzac in Dutch


Pronounce Balzac in Finnish


Pronounce Balzac in French


Pronounce Balzac in French (Canada)


Pronounce Balzac in German


Pronounce Balzac in Hungarian


Pronounce Balzac in Italian


Pronounce Balzac in Norwegian


Pronounce Balzac in Polish


Pronounce Balzac in Portuguese


Pronounce Balzac in Portuguese (Brazil)


Pronounce Balzac in Russian


Pronounce Balzac in Slovak


Pronounce Balzac in Spanish


Pronounce Balzac in Spanish (Mexico)


Pronounce Balzac in Swedish