Baojia - How to pronounce Baojia

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Baojia is pronounced B-awJH-iyaa- †

† English pronunciation guide:
B as in "be (B.IY)" ; AW as in "cow (K.AW)" ; JH as in "joy (JH.OY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; AA as in "odd (AA.D)" ;

Pronunciation of the name Baojia (23 language audio files)

Pronounce Baojia in English


How would other native speakers pronounce Baojia?

Pronounce Baojia in English (UK)


Pronounce Baojia in English (Canada)


Pronounce Baojia in English (Australia)


Pronounce Baojia in English (India)


Pronounce Baojia in Catalan


Pronounce Baojia in Danish


Pronounce Baojia in Dutch


Pronounce Baojia in Finnish


Pronounce Baojia in French


Pronounce Baojia in French (Canada)


Pronounce Baojia in German


Pronounce Baojia in Hungarian


Pronounce Baojia in Italian


Pronounce Baojia in Norwegian


Pronounce Baojia in Polish


Pronounce Baojia in Portuguese


Pronounce Baojia in Portuguese (Brazil)


Pronounce Baojia in Russian


Pronounce Baojia in Slovak


Pronounce Baojia in Spanish


Pronounce Baojia in Spanish (Mexico)


Pronounce Baojia in Swedish