Barritt - How to pronounce Barritt

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Barritt is pronounced as BAA-RihT †

† English pronunciation guide:
B as in "be (B.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; IH as in "it (IH.T)" ; T as in "tee (T.IY)" ;

Pronunciation of the name Barritt (23 language audio files)

Pronounce Barritt in English


Pronounce Barritt in English (UK)


Pronounce Barritt in English (Canada)


Pronounce Barritt in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Barritt?

Pronounce Barritt in English (India)


Pronounce Barritt in Catalan


Pronounce Barritt in Danish


Pronounce Barritt in Dutch


Pronounce Barritt in Finnish


Pronounce Barritt in French


Pronounce Barritt in French (Canada)


Pronounce Barritt in German


Pronounce Barritt in Hungarian


Pronounce Barritt in Italian


Pronounce Barritt in Norwegian


Pronounce Barritt in Polish


Pronounce Barritt in Portuguese


Pronounce Barritt in Portuguese (Brazil)


Pronounce Barritt in Russian


Pronounce Barritt in Slovak


Pronounce Barritt in Spanish


Pronounce Barritt in Spanish (Mexico)


Pronounce Barritt in Swedish