Ben-Chorin - How to pronounce Ben-Chorin


English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Ben-Chorin is pronounced Beh-NHHow-Riy-N †

† English pronunciation guide:
B as in "be (B.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; N as in "knee (N.IY)" ; HH as in "he (HH.IY)" ; OW as in "oak (OW.K)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; N as in "knee (N.IY)" ;

Pronunciation of the name Ben-Chorin (20 language audio files)

How would other native speakers pronounce Ben-Chorin?

Pronounce Ben-Chorin in English


Pronounce Ben-Chorin in English (UK)


Pronounce Ben-Chorin in English (Canada)


Pronounce Ben-Chorin in English (Australia)


Pronounce Ben-Chorin in Catalan


Pronounce Ben-Chorin in Danish


Pronounce Ben-Chorin in Dutch


Pronounce Ben-Chorin in Finnish


Pronounce Ben-Chorin in French


Pronounce Ben-Chorin in French (Canada)


Pronounce Ben-Chorin in German


Pronounce Ben-Chorin in Italian


Pronounce Ben-Chorin in Norwegian


Pronounce Ben-Chorin in Polish


Pronounce Ben-Chorin in Portuguese


Pronounce Ben-Chorin in Portuguese (Brazil)


Pronounce Ben-Chorin in Russian


Pronounce Ben-Chorin in Spanish


Pronounce Ben-Chorin in Spanish (Mexico)


Pronounce Ben-Chorin in Swedish