Bertram - How to pronounce Bertram

German | English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | Dutch
English (India) | Catalan | Danish | Finnish | French | French (Canada) | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Bertram is pronounced BAHR-TRahM (English) †

† Pronunciation guide:
B as in "be (B.IY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; T as in "tee (T.IY)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; M as in "me (M.IY)" ;

Pronunciation of the name Bertram (23 language audio files)

Pronounce Bertram in German


Pronounce Bertram in English


Pronounce Bertram in English (UK)


Pronounce Bertram in English (Canada)


Pronounce Bertram in English (Australia)


Pronounce Bertram in Dutch


How would other native speakers pronounce Bertram?

Pronounce Bertram in English (India)


Pronounce Bertram in Catalan


Pronounce Bertram in Danish


Pronounce Bertram in Finnish


Pronounce Bertram in French


Pronounce Bertram in French (Canada)


Pronounce Bertram in Hungarian


Pronounce Bertram in Italian


Pronounce Bertram in Norwegian


Pronounce Bertram in Polish


Pronounce Bertram in Portuguese


Pronounce Bertram in Portuguese (Brazil)


Pronounce Bertram in Russian


Pronounce Bertram in Slovak


Pronounce Bertram in Spanish


Pronounce Bertram in Spanish (Mexico)


Pronounce Bertram in Swedish