home > girl names > bibiana > pronounce

Bibiana - How to pronounce Bibiana

German | Italian
English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | Hungarian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Bibiana is pronounced as Biy-BIY-aa-Naa- †

† English pronunciation guide:
B as in "be (B.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; B as in "be (B.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; N as in "knee (N.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ;

Pronunciation of the name Bibiana (23 language audio files)
Pronounce Bibiana in German


Pronounce Bibiana in Italian


How would other native speakers pronounce Bibiana?

Pronounce Bibiana in English


Pronounce Bibiana in English (UK)


Pronounce Bibiana in English (Canada)


Pronounce Bibiana in English (Australia)


Pronounce Bibiana in English (India)


Pronounce Bibiana in Catalan


Pronounce Bibiana in Danish


Pronounce Bibiana in Dutch


Pronounce Bibiana in Finnish


Pronounce Bibiana in French


Pronounce Bibiana in French (Canada)


Pronounce Bibiana in Hungarian


Pronounce Bibiana in Norwegian


Pronounce Bibiana in Polish


Pronounce Bibiana in Portuguese


Pronounce Bibiana in Portuguese (Brazil)


Pronounce Bibiana in Russian


Pronounce Bibiana in Slovak


Pronounce Bibiana in Spanish


Pronounce Bibiana in Spanish (Mexico)


Pronounce Bibiana in Swedish


Copyright © 2009-2020 Baby Names Pedia. All rights reserved.