Bilhah - How to pronounce Bilhah

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Bilhah is pronounced BIHL-HHah in English †

† Pronunciation guide:
B as in "be (B.IY)" ; IH as in "it (IH.T)" ; L as in "lay (L.EY)" ; HH as in "he (HH.IY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Bilhah (23 language audio files)

Pronounce Bilhah in English


Pronounce Bilhah in English (UK)


Pronounce Bilhah in English (Canada)


Pronounce Bilhah in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Bilhah?

Pronounce Bilhah in English (India)


Pronounce Bilhah in Catalan


Pronounce Bilhah in Danish


Pronounce Bilhah in Dutch


Pronounce Bilhah in Finnish


Pronounce Bilhah in French


Pronounce Bilhah in French (Canada)


Pronounce Bilhah in German


Pronounce Bilhah in Hungarian


Pronounce Bilhah in Italian


Pronounce Bilhah in Norwegian


Pronounce Bilhah in Polish


Pronounce Bilhah in Portuguese


Pronounce Bilhah in Portuguese (Brazil)


Pronounce Bilhah in Russian


Pronounce Bilhah in Slovak


Pronounce Bilhah in Spanish


Pronounce Bilhah in Spanish (Mexico)


Pronounce Bilhah in Swedish