Danielo - How to pronounce Danielo

Italian
English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Danielo can be pronounced (approx) DAENiyEHLow †

† approx English pronunciation guide:
D as in "day (D.EY)" ; AE as in "at (AE.T)" ; N as in "knee (N.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; L as in "lay (L.EY)" ; OW as in "oak (OW.K)" ;

Pronunciation of the name Danielo (23 language audio files)

Pronounce Danielo in Italian


How would other native speakers pronounce Danielo?

Pronounce Danielo in English


Pronounce Danielo in English (UK)


Pronounce Danielo in English (Canada)


Pronounce Danielo in English (Australia)


Pronounce Danielo in English (India)


Pronounce Danielo in Catalan


Pronounce Danielo in Danish


Pronounce Danielo in Dutch


Pronounce Danielo in Finnish


Pronounce Danielo in French


Pronounce Danielo in French (Canada)


Pronounce Danielo in German


Pronounce Danielo in Hungarian


Pronounce Danielo in Norwegian


Pronounce Danielo in Polish


Pronounce Danielo in Portuguese


Pronounce Danielo in Portuguese (Brazil)


Pronounce Danielo in Russian


Pronounce Danielo in Slovak


Pronounce Danielo in Spanish


Pronounce Danielo in Spanish (Mexico)


Pronounce Danielo in Swedish