Deshi - How to pronounce Deshi

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Deshi is pronounced Deh-AH-SHiy- or D-SH-iy- †

† English pronunciation guide:
D as in "day (D.EY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; SH as in "she (SH.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ;
D as in "day (D.EY)" ; SH as in "she (SH.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ;

Pronunciation of the name Deshi (23 language audio files)

Pronounce Deshi in English


Pronounce Deshi in English (UK)


Pronounce Deshi in English (Canada)


Pronounce Deshi in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Deshi?

Pronounce Deshi in English (India)


Pronounce Deshi in Catalan


Pronounce Deshi in Danish


Pronounce Deshi in Dutch


Pronounce Deshi in Finnish


Pronounce Deshi in French


Pronounce Deshi in French (Canada)


Pronounce Deshi in German


Pronounce Deshi in Hungarian


Pronounce Deshi in Italian


Pronounce Deshi in Norwegian


Pronounce Deshi in Polish


Pronounce Deshi in Portuguese


Pronounce Deshi in Portuguese (Brazil)


Pronounce Deshi in Russian


Pronounce Deshi in Slovak


Pronounce Deshi in Spanish


Pronounce Deshi in Spanish (Mexico)


Pronounce Deshi in Swedish