Dubaku - How to pronounce Dubaku

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Dubaku can be pronounced (approx) as DAHBaaKUW

† approx pronunciation guide:
D as in "day (D.EY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; B as in "be (B.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; K as in "key (K.IY)" ; UW as in "two (T.UW)" ;

Pronunciation of the name Dubaku (23 language audio files)

Pronounce Dubaku in English


How would other native speakers pronounce Dubaku?

Pronounce Dubaku in English (UK)


Pronounce Dubaku in English (Canada)


Pronounce Dubaku in English (Australia)


Pronounce Dubaku in English (India)


Pronounce Dubaku in Catalan


Pronounce Dubaku in Danish


Pronounce Dubaku in Dutch


Pronounce Dubaku in Finnish


Pronounce Dubaku in French


Pronounce Dubaku in French (Canada)


Pronounce Dubaku in German


Pronounce Dubaku in Hungarian


Pronounce Dubaku in Italian


Pronounce Dubaku in Norwegian


Pronounce Dubaku in Polish


Pronounce Dubaku in Portuguese


Pronounce Dubaku in Portuguese (Brazil)


Pronounce Dubaku in Russian


Pronounce Dubaku in Slovak


Pronounce Dubaku in Spanish


Pronounce Dubaku in Spanish (Mexico)


Pronounce Dubaku in Swedish