Dunyah - How to pronounce Dunyah

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Dunyah can be pronounced (approx) DAHNYAH- †

† approx pronunciation guide:
D as in "day (D.EY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; N as in "knee (N.IY)" ; Y as in "you (Y.UW)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Dunyah (23 language audio files)

Pronounce Dunyah in English


Pronounce Dunyah in English (UK)


Pronounce Dunyah in English (Canada)


Pronounce Dunyah in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Dunyah?

Pronounce Dunyah in English (India)


Pronounce Dunyah in Catalan


Pronounce Dunyah in Danish


Pronounce Dunyah in Dutch


Pronounce Dunyah in Finnish


Pronounce Dunyah in French


Pronounce Dunyah in French (Canada)


Pronounce Dunyah in German


Pronounce Dunyah in Hungarian


Pronounce Dunyah in Italian


Pronounce Dunyah in Norwegian


Pronounce Dunyah in Polish


Pronounce Dunyah in Portuguese


Pronounce Dunyah in Portuguese (Brazil)


Pronounce Dunyah in Russian


Pronounce Dunyah in Slovak


Pronounce Dunyah in Spanish


Pronounce Dunyah in Spanish (Mexico)


Pronounce Dunyah in Swedish