Elowen - How to pronounce Elowen

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Elowen is pronounced ehL-OWWaaN or EHL-owWehN †

† English pronunciation guide:
EH as in "ebb (EH.B)" ; L as in "lay (L.EY)" ; OW as in "oak (OW.K)" ; W as in "we (W.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ;
L as in "lay (L.EY)" ; OW as in "oak (OW.K)" ; W as in "we (W.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; N as in "knee (N.IY)" ;

Pronunciation of the name Elowen (23 language audio files)

Pronounce Elowen in English


Pronounce Elowen in English (UK)


Pronounce Elowen in English (Canada)


Pronounce Elowen in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Elowen?

Pronounce Elowen in English (India)


Pronounce Elowen in Catalan


Pronounce Elowen in Danish


Pronounce Elowen in Dutch


Pronounce Elowen in Finnish


Pronounce Elowen in French


Pronounce Elowen in French (Canada)


Pronounce Elowen in German


Pronounce Elowen in Hungarian


Pronounce Elowen in Italian


Pronounce Elowen in Norwegian


Pronounce Elowen in Polish


Pronounce Elowen in Portuguese


Pronounce Elowen in Portuguese (Brazil)


Pronounce Elowen in Russian


Pronounce Elowen in Slovak


Pronounce Elowen in Spanish


Pronounce Elowen in Spanish (Mexico)


Pronounce Elowen in Swedish