Eun Hee - How to pronounce Eun Hee

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Eun Hee is pronounced uw-NHHEH- †

† English pronunciation guide:
UW as in "two (T.UW)" ; N as in "knee (N.IY)" ; HH as in "he (HH.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ;

Pronunciation of the name Eun Hee (20 language audio files)

Pronounce Eun Hee in English


How would other native speakers pronounce Eun Hee?

Pronounce Eun Hee in English (UK)


Pronounce Eun Hee in English (Canada)


Pronounce Eun Hee in English (Australia)


Pronounce Eun Hee in Catalan


Pronounce Eun Hee in Danish


Pronounce Eun Hee in Dutch


Pronounce Eun Hee in Finnish


Pronounce Eun Hee in French


Pronounce Eun Hee in French (Canada)


Pronounce Eun Hee in German


Pronounce Eun Hee in Italian


Pronounce Eun Hee in Norwegian


Pronounce Eun Hee in Polish


Pronounce Eun Hee in Portuguese


Pronounce Eun Hee in Portuguese (Brazil)


Pronounce Eun Hee in Russian


Pronounce Eun Hee in Spanish


Pronounce Eun Hee in Spanish (Mexico)


Pronounce Eun Hee in Swedish