Eun Kyung - How to pronounce Eun Kyung

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Eun Kyung is pronounced uw-NKIYUW-NG †

† Pronunciation guide:
UW as in "two (T.UW)" ; N as in "knee (N.IY)" ; K as in "key (K.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; UW as in "two (T.UW)" ; NG as in "sing (S.IH.NG)" ;

Pronunciation of the name Eun Kyung (20 language audio files)

Pronounce Eun Kyung in English


How would other native speakers pronounce Eun Kyung?

Pronounce Eun Kyung in English (UK)


Pronounce Eun Kyung in English (Canada)


Pronounce Eun Kyung in English (Australia)


Pronounce Eun Kyung in Catalan


Pronounce Eun Kyung in Danish


Pronounce Eun Kyung in Dutch


Pronounce Eun Kyung in Finnish


Pronounce Eun Kyung in French


Pronounce Eun Kyung in French (Canada)


Pronounce Eun Kyung in German


Pronounce Eun Kyung in Italian


Pronounce Eun Kyung in Norwegian


Pronounce Eun Kyung in Polish


Pronounce Eun Kyung in Portuguese


Pronounce Eun Kyung in Portuguese (Brazil)


Pronounce Eun Kyung in Russian


Pronounce Eun Kyung in Spanish


Pronounce Eun Kyung in Spanish (Mexico)


Pronounce Eun Kyung in Swedish