Faizah - How to pronounce Faizah

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Faizah is pronounced FAA-iy-Zaa- †

† English pronunciation guide:
F as in "fee (F.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; Z as in "zoo (Z.UW)" ; AA as in "odd (AA.D)" ;

Pronunciation of the name Faizah (23 language audio files)

Pronounce Faizah in English


How would other native speakers pronounce Faizah?

Pronounce Faizah in English (UK)


Pronounce Faizah in English (Canada)


Pronounce Faizah in English (Australia)


Pronounce Faizah in English (India)


Pronounce Faizah in Catalan


Pronounce Faizah in Danish


Pronounce Faizah in Dutch


Pronounce Faizah in Finnish


Pronounce Faizah in French


Pronounce Faizah in French (Canada)


Pronounce Faizah in German


Pronounce Faizah in Hungarian


Pronounce Faizah in Italian


Pronounce Faizah in Norwegian


Pronounce Faizah in Polish


Pronounce Faizah in Portuguese


Pronounce Faizah in Portuguese (Brazil)


Pronounce Faizah in Russian


Pronounce Faizah in Slovak


Pronounce Faizah in Spanish


Pronounce Faizah in Spanish (Mexico)


Pronounce Faizah in Swedish