Fallowe - How to pronounce Fallowe

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Fallowe can be pronounced (approx) FAEL-aw- †

† approx English pronunciation guide:
F as in "fee (F.IY)" ; AE as in "at (AE.T)" ; L as in "lay (L.EY)" ; AW as in "cow (K.AW)" ;

Pronunciation of the name Fallowe (23 language audio files)

Pronounce Fallowe in English


Pronounce Fallowe in English (UK)


Pronounce Fallowe in English (Canada)


Pronounce Fallowe in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Fallowe?

Pronounce Fallowe in English (India)


Pronounce Fallowe in Catalan


Pronounce Fallowe in Danish


Pronounce Fallowe in Dutch


Pronounce Fallowe in Finnish


Pronounce Fallowe in French


Pronounce Fallowe in French (Canada)


Pronounce Fallowe in German


Pronounce Fallowe in Hungarian


Pronounce Fallowe in Italian


Pronounce Fallowe in Norwegian


Pronounce Fallowe in Polish


Pronounce Fallowe in Portuguese


Pronounce Fallowe in Portuguese (Brazil)


Pronounce Fallowe in Russian


Pronounce Fallowe in Slovak


Pronounce Fallowe in Spanish


Pronounce Fallowe in Spanish (Mexico)


Pronounce Fallowe in Swedish