Fallowe - How to pronounce Fallowe in Norwegian

Which Pronunciation of Fallowe sounds correct?