Farzam - How to pronounce Farzam

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Farzam is pronounced as FaaRZaaM †

† English pronunciation guide:
F as in "fee (F.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; Z as in "zoo (Z.UW)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; M as in "me (M.IY)" ;

Pronunciation of the name Farzam (23 language audio files)

Pronounce Farzam in English


Pronounce Farzam in English (UK)


Pronounce Farzam in English (Canada)


Pronounce Farzam in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Farzam?

Pronounce Farzam in English (India)


Pronounce Farzam in Catalan


Pronounce Farzam in Danish


Pronounce Farzam in Dutch


Pronounce Farzam in Finnish


Pronounce Farzam in French


Pronounce Farzam in French (Canada)


Pronounce Farzam in German


Pronounce Farzam in Hungarian


Pronounce Farzam in Italian


Pronounce Farzam in Norwegian


Pronounce Farzam in Polish


Pronounce Farzam in Portuguese


Pronounce Farzam in Portuguese (Brazil)


Pronounce Farzam in Russian


Pronounce Farzam in Slovak


Pronounce Farzam in Spanish


Pronounce Farzam in Spanish (Mexico)


Pronounce Farzam in Swedish