Fawaz - How to pronounce Fawaz

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Fawaz can be pronounced (approx) FAHWaaZ †

† approx pronunciation guide:
F as in "fee (F.IY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; W as in "we (W.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; Z as in "zoo (Z.UW)" ;

Pronunciation of the name Fawaz (23 language audio files)

Pronounce Fawaz in English


Pronounce Fawaz in English (UK)


Pronounce Fawaz in English (Canada)


Pronounce Fawaz in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Fawaz?

Pronounce Fawaz in English (India)


Pronounce Fawaz in Catalan


Pronounce Fawaz in Danish


Pronounce Fawaz in Dutch


Pronounce Fawaz in Finnish


Pronounce Fawaz in French


Pronounce Fawaz in French (Canada)


Pronounce Fawaz in German


Pronounce Fawaz in Hungarian


Pronounce Fawaz in Italian


Pronounce Fawaz in Norwegian


Pronounce Fawaz in Polish


Pronounce Fawaz in Portuguese


Pronounce Fawaz in Portuguese (Brazil)


Pronounce Fawaz in Russian


Pronounce Fawaz in Slovak


Pronounce Fawaz in Spanish


Pronounce Fawaz in Spanish (Mexico)


Pronounce Fawaz in Swedish