Gaizka - How to pronounce Gaizka

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Gaizka can be pronounced (approx) GEY-ZKAH †

† approx English pronunciation guide:
G as in "grin (G.R.IH.N)" ; EY as in "ate (EY.T)" ; Z as in "zoo (Z.UW)" ; K as in "key (K.IY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Gaizka (23 language audio files)

Pronounce Gaizka in English


Pronounce Gaizka in English (UK)


Pronounce Gaizka in English (Canada)


Pronounce Gaizka in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Gaizka?

Pronounce Gaizka in English (India)


Pronounce Gaizka in Catalan


Pronounce Gaizka in Danish


Pronounce Gaizka in Dutch


Pronounce Gaizka in Finnish


Pronounce Gaizka in French


Pronounce Gaizka in French (Canada)


Pronounce Gaizka in German


Pronounce Gaizka in Hungarian


Pronounce Gaizka in Italian


Pronounce Gaizka in Norwegian


Pronounce Gaizka in Polish


Pronounce Gaizka in Portuguese


Pronounce Gaizka in Portuguese (Brazil)


Pronounce Gaizka in Russian


Pronounce Gaizka in Slovak


Pronounce Gaizka in Spanish


Pronounce Gaizka in Spanish (Mexico)


Pronounce Gaizka in Swedish