Galatya - How to pronounce Galatya

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Galatya can be pronounced (approx) GaaLAATYAH †

† approx English pronunciation guide:
G as in "grin (G.R.IH.N)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; L as in "lay (L.EY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; T as in "tee (T.IY)" ; Y as in "you (Y.UW)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Galatya (23 language audio files)

Pronounce Galatya in English


Pronounce Galatya in English (UK)


Pronounce Galatya in English (Canada)


Pronounce Galatya in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Galatya?

Pronounce Galatya in English (India)


Pronounce Galatya in Catalan


Pronounce Galatya in Danish


Pronounce Galatya in Dutch


Pronounce Galatya in Finnish


Pronounce Galatya in French


Pronounce Galatya in French (Canada)


Pronounce Galatya in German


Pronounce Galatya in Hungarian


Pronounce Galatya in Italian


Pronounce Galatya in Norwegian


Pronounce Galatya in Polish


Pronounce Galatya in Portuguese


Pronounce Galatya in Portuguese (Brazil)


Pronounce Galatya in Russian


Pronounce Galatya in Slovak


Pronounce Galatya in Spanish


Pronounce Galatya in Spanish (Mexico)


Pronounce Galatya in Swedish