Gamada - How to pronounce Gamada

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Gamada can be pronounced (approx) as GAHMAADAH †

† approx English pronunciation guide:
G as in "grin (G.R.IH.N)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; M as in "me (M.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; D as in "day (D.EY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Gamada (23 language audio files)

Pronounce Gamada in English


Pronounce Gamada in English (UK)


Pronounce Gamada in English (Canada)


Pronounce Gamada in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Gamada?

Pronounce Gamada in English (India)


Pronounce Gamada in Catalan


Pronounce Gamada in Danish


Pronounce Gamada in Dutch


Pronounce Gamada in Finnish


Pronounce Gamada in French


Pronounce Gamada in French (Canada)


Pronounce Gamada in German


Pronounce Gamada in Hungarian


Pronounce Gamada in Italian


Pronounce Gamada in Norwegian


Pronounce Gamada in Polish


Pronounce Gamada in Portuguese


Pronounce Gamada in Portuguese (Brazil)


Pronounce Gamada in Russian


Pronounce Gamada in Slovak


Pronounce Gamada in Spanish


Pronounce Gamada in Spanish (Mexico)


Pronounce Gamada in Swedish