Geteye - How to pronounce Geteye

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Geteye can be pronounced (approx) GEHT-EY- †

† approx English pronunciation guide:
G as in "grin (G.R.IH.N)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; T as in "tee (T.IY)" ; EY as in "ate (EY.T)" ;

Pronunciation of the name Geteye (23 language audio files)

Pronounce Geteye in English


Pronounce Geteye in English (UK)


Pronounce Geteye in English (Canada)


Pronounce Geteye in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Geteye?

Pronounce Geteye in English (India)


Pronounce Geteye in Catalan


Pronounce Geteye in Danish


Pronounce Geteye in Dutch


Pronounce Geteye in Finnish


Pronounce Geteye in French


Pronounce Geteye in French (Canada)


Pronounce Geteye in German


Pronounce Geteye in Hungarian


Pronounce Geteye in Italian


Pronounce Geteye in Norwegian


Pronounce Geteye in Polish


Pronounce Geteye in Portuguese


Pronounce Geteye in Portuguese (Brazil)


Pronounce Geteye in Russian


Pronounce Geteye in Slovak


Pronounce Geteye in Spanish


Pronounce Geteye in Spanish (Mexico)


Pronounce Geteye in Swedish