Giichi - How to pronounce Giichi

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Giichi is pronounced as JHIY-iy-CH-iy- †

† English pronunciation guide:
JH as in "joy (JH.OY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; CH as in "cheese (CH.IY.Z)" ; IY as in "eat (IY.T)" ;

Pronunciation of the name Giichi (23 language audio files)

Pronounce Giichi in English


How would other native speakers pronounce Giichi?

Pronounce Giichi in English (UK)


Pronounce Giichi in English (Canada)


Pronounce Giichi in English (Australia)


Pronounce Giichi in English (India)


Pronounce Giichi in Catalan


Pronounce Giichi in Danish


Pronounce Giichi in Dutch


Pronounce Giichi in Finnish


Pronounce Giichi in French


Pronounce Giichi in French (Canada)


Pronounce Giichi in German


Pronounce Giichi in Hungarian


Pronounce Giichi in Italian


Pronounce Giichi in Norwegian


Pronounce Giichi in Polish


Pronounce Giichi in Portuguese


Pronounce Giichi in Portuguese (Brazil)


Pronounce Giichi in Russian


Pronounce Giichi in Slovak


Pronounce Giichi in Spanish


Pronounce Giichi in Spanish (Mexico)


Pronounce Giichi in Swedish