Gurman - How to pronounce Gurman

English (India) | English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Gurman is pronounced GAH-RMaeN †

† English pronunciation guide:
G as in "grin (G.R.IH.N)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; M as in "me (M.IY)" ; AE as in "at (AE.T)" ; N as in "knee (N.IY)" ;

Pronunciation of the name Gurman (23 language audio files)

Pronounce Gurman in English (India)


Pronounce Gurman in English


Pronounce Gurman in English (UK)


Pronounce Gurman in English (Canada)


Pronounce Gurman in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Gurman?

Pronounce Gurman in Catalan


Pronounce Gurman in Danish


Pronounce Gurman in Dutch


Pronounce Gurman in Finnish


Pronounce Gurman in French


Pronounce Gurman in French (Canada)


Pronounce Gurman in German


Pronounce Gurman in Hungarian


Pronounce Gurman in Italian


Pronounce Gurman in Norwegian


Pronounce Gurman in Polish


Pronounce Gurman in Portuguese


Pronounce Gurman in Portuguese (Brazil)


Pronounce Gurman in Russian


Pronounce Gurman in Slovak


Pronounce Gurman in Spanish


Pronounce Gurman in Spanish (Mexico)


Pronounce Gurman in Swedish