Ha'iku - How to pronounce Ha'iku

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Ha'iku is pronounced HHaaIY-Kuw- †

† English pronunciation guide:
HH as in "he (HH.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; K as in "key (K.IY)" ; UW as in "two (T.UW)" ;

Pronunciation of the name Ha'iku (23 language audio files)

Pronounce Ha'iku in English


How would other native speakers pronounce Ha'iku?

Pronounce Ha'iku in English (UK)


Pronounce Ha'iku in English (Canada)


Pronounce Ha'iku in English (Australia)


Pronounce Ha'iku in English (India)


Pronounce Ha'iku in Catalan


Pronounce Ha'iku in Danish


Pronounce Ha'iku in Dutch


Pronounce Ha'iku in Finnish


Pronounce Ha'iku in French


Pronounce Ha'iku in French (Canada)


Pronounce Ha'iku in German


Pronounce Ha'iku in Hungarian


Pronounce Ha'iku in Italian


Pronounce Ha'iku in Norwegian


Pronounce Ha'iku in Polish


Pronounce Ha'iku in Portuguese


Pronounce Ha'iku in Portuguese (Brazil)


Pronounce Ha'iku in Russian


Pronounce Ha'iku in Slovak


Pronounce Ha'iku in Spanish


Pronounce Ha'iku in Spanish (Mexico)


Pronounce Ha'iku in Swedish