Huong - How to pronounce Huong

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Huong is pronounced HHuw-NG †

† English pronunciation guide:
HH as in "he (HH.IY)" ; UW as in "two (T.UW)" ; NG as in "sing (S.IH.NG)" ;

Pronunciation of the name Huong (23 language audio files)

Pronounce Huong in English


How would other native speakers pronounce Huong?

Pronounce Huong in English (UK)


Pronounce Huong in English (Canada)


Pronounce Huong in English (Australia)


Pronounce Huong in English (India)


Pronounce Huong in Catalan


Pronounce Huong in Danish


Pronounce Huong in Dutch


Pronounce Huong in Finnish


Pronounce Huong in French


Pronounce Huong in French (Canada)


Pronounce Huong in German


Pronounce Huong in Hungarian


Pronounce Huong in Italian


Pronounce Huong in Norwegian


Pronounce Huong in Polish


Pronounce Huong in Portuguese


Pronounce Huong in Portuguese (Brazil)


Pronounce Huong in Russian


Pronounce Huong in Slovak


Pronounce Huong in Spanish


Pronounce Huong in Spanish (Mexico)


Pronounce Huong in Swedish