Jilan - How to pronounce Jilan

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Jilan can be pronounced (approx) JHIHLAHN †

† approx English pronunciation guide:
JH as in "joy (JH.OY)" ; IH as in "it (IH.T)" ; L as in "lay (L.EY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; N as in "knee (N.IY)" ;

Pronunciation of the name Jilan (23 language audio files)

Pronounce Jilan in English


Pronounce Jilan in English (UK)


Pronounce Jilan in English (Canada)


Pronounce Jilan in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Jilan?

Pronounce Jilan in English (India)


Pronounce Jilan in Catalan


Pronounce Jilan in Danish


Pronounce Jilan in Dutch


Pronounce Jilan in Finnish


Pronounce Jilan in French


Pronounce Jilan in French (Canada)


Pronounce Jilan in German


Pronounce Jilan in Hungarian


Pronounce Jilan in Italian


Pronounce Jilan in Norwegian


Pronounce Jilan in Polish


Pronounce Jilan in Portuguese


Pronounce Jilan in Portuguese (Brazil)


Pronounce Jilan in Russian


Pronounce Jilan in Slovak


Pronounce Jilan in Spanish


Pronounce Jilan in Spanish (Mexico)


Pronounce Jilan in Swedish