Jimiyu - How to pronounce Jimiyu

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Jimiyu is pronounced as JH-IYMiy-Yuw- †

† English pronunciation guide:
JH as in "joy (JH.OY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; M as in "me (M.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; Y as in "you (Y.UW)" ; UW as in "two (T.UW)" ;

Pronunciation of the name Jimiyu (23 language audio files)

Pronounce Jimiyu in English


How would other native speakers pronounce Jimiyu?

Pronounce Jimiyu in English (UK)


Pronounce Jimiyu in English (Canada)


Pronounce Jimiyu in English (Australia)


Pronounce Jimiyu in English (India)


Pronounce Jimiyu in Catalan


Pronounce Jimiyu in Danish


Pronounce Jimiyu in Dutch


Pronounce Jimiyu in Finnish


Pronounce Jimiyu in French


Pronounce Jimiyu in French (Canada)


Pronounce Jimiyu in German


Pronounce Jimiyu in Hungarian


Pronounce Jimiyu in Italian


Pronounce Jimiyu in Norwegian


Pronounce Jimiyu in Polish


Pronounce Jimiyu in Portuguese


Pronounce Jimiyu in Portuguese (Brazil)


Pronounce Jimiyu in Russian


Pronounce Jimiyu in Slovak


Pronounce Jimiyu in Spanish


Pronounce Jimiyu in Spanish (Mexico)


Pronounce Jimiyu in Swedish