home > boy names > joachim > pronounce

Joachim - How to pronounce Joachim

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | French | French (Canada) | German | Polish
Catalan | Danish | Dutch | Finnish | Italian | Norwegian | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Joachim is pronounced JHOW-ah-KihM in English, ZHow-ae-SHEHN in French, Yow-AA-K-ihM or YOW-aa-K-ihM in German, or Yao-AA-K-iyM in Polish †

† Pronunciation guide:
JH as in "joy (JH.OY)" ; OW as in "oak (OW.K)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; K as in "key (K.IY)" ; IH as in "it (IH.T)" ; M as in "me (M.IY)" ;
ZH as in "beige (B.EY.ZH" ; OW as in "oak (OW.K)" ; AE as in "at (AE.T)" ; SH as in "she (SH.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; N as in "knee (N.IY)" ;
Y as in "you (Y.UW)" ; OW as in "oak (OW.K)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; K as in "key (K.IY)" ; IH as in "it (IH.T)" ;
OW as in "oak (OW.K)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; K as in "key (K.IY)" ; IH as in "it (IH.T)" ; M as in "me (M.IY)" ;
Y as in "you (Y.UW)" ; AO as in "ought (AO.T)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; K as in "key (K.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; M as in "me (M.IY)" ;

Pronunciation of the name Joachim (20 language audio files)
Pronounce Joachim in English


Pronounce Joachim in English (UK)


Pronounce Joachim in English (Canada)


Pronounce Joachim in English (Australia)


Pronounce Joachim in French


Pronounce Joachim in French (Canada)


Pronounce Joachim in German


Pronounce Joachim in Polish


How would other native speakers pronounce Joachim?

Pronounce Joachim in Catalan


Pronounce Joachim in Danish


Pronounce Joachim in Dutch


Pronounce Joachim in Finnish


Pronounce Joachim in Italian


Pronounce Joachim in Norwegian


Pronounce Joachim in Portuguese


Pronounce Joachim in Portuguese (Brazil)


Pronounce Joachim in Russian


Pronounce Joachim in Spanish


Pronounce Joachim in Spanish (Mexico)


Pronounce Joachim in Swedish
Download Baby Names Pedia app on App Store Download Baby Names Pedia app on Google Play

Copyright © 2009-2019 Baby Names Pedia. All rights reserved.