Jonesha - How to pronounce Jonesha

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Jonesha can be pronounced (approx) JHOWNEH-SHAH †

† approx English pronunciation guide:
JH as in "joy (JH.OY)" ; OW as in "oak (OW.K)" ; N as in "knee (N.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; SH as in "she (SH.IY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Jonesha (23 language audio files)

Pronounce Jonesha in English


Pronounce Jonesha in English (UK)


Pronounce Jonesha in English (Canada)


Pronounce Jonesha in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Jonesha?

Pronounce Jonesha in English (India)


Pronounce Jonesha in Catalan


Pronounce Jonesha in Danish


Pronounce Jonesha in Dutch


Pronounce Jonesha in Finnish


Pronounce Jonesha in French


Pronounce Jonesha in French (Canada)


Pronounce Jonesha in German


Pronounce Jonesha in Hungarian


Pronounce Jonesha in Italian


Pronounce Jonesha in Norwegian


Pronounce Jonesha in Polish


Pronounce Jonesha in Portuguese


Pronounce Jonesha in Portuguese (Brazil)


Pronounce Jonesha in Russian


Pronounce Jonesha in Slovak


Pronounce Jonesha in Spanish


Pronounce Jonesha in Spanish (Mexico)


Pronounce Jonesha in Swedish