Kamaksi - How to pronounce Kamaksi

English (India)
English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Kamaksi is pronounced as Kaa-MAH-K-SHiy- †

† English pronunciation guide:
K as in "key (K.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; M as in "me (M.IY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; K as in "key (K.IY)" ; SH as in "she (SH.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ;

Pronunciation of the name Kamaksi (23 language audio files)

Pronounce Kamaksi in English (India)


How would other native speakers pronounce Kamaksi?

Pronounce Kamaksi in English


Pronounce Kamaksi in English (UK)


Pronounce Kamaksi in English (Canada)


Pronounce Kamaksi in English (Australia)


Pronounce Kamaksi in Catalan


Pronounce Kamaksi in Danish


Pronounce Kamaksi in Dutch


Pronounce Kamaksi in Finnish


Pronounce Kamaksi in French


Pronounce Kamaksi in French (Canada)


Pronounce Kamaksi in German


Pronounce Kamaksi in Hungarian


Pronounce Kamaksi in Italian


Pronounce Kamaksi in Norwegian


Pronounce Kamaksi in Polish


Pronounce Kamaksi in Portuguese


Pronounce Kamaksi in Portuguese (Brazil)


Pronounce Kamaksi in Russian


Pronounce Kamaksi in Slovak


Pronounce Kamaksi in Spanish


Pronounce Kamaksi in Spanish (Mexico)


Pronounce Kamaksi in Swedish