Kamenosuke - How to pronounce Kamenosuke

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Kamenosuke is pronounced Kaa-Meh-NowSUW-Keh- †

† English pronunciation guide:
K as in "key (K.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; M as in "me (M.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; N as in "knee (N.IY)" ; OW as in "oak (OW.K)" ; S as in "see (S.IY)" ; UW as in "two (T.UW)" ; K as in "key (K.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ;

Pronunciation of the name Kamenosuke (23 language audio files)

Pronounce Kamenosuke in English


How would other native speakers pronounce Kamenosuke?

Pronounce Kamenosuke in English (UK)


Pronounce Kamenosuke in English (Canada)


Pronounce Kamenosuke in English (Australia)


Pronounce Kamenosuke in English (India)


Pronounce Kamenosuke in Catalan


Pronounce Kamenosuke in Danish


Pronounce Kamenosuke in Dutch


Pronounce Kamenosuke in Finnish


Pronounce Kamenosuke in French


Pronounce Kamenosuke in French (Canada)


Pronounce Kamenosuke in German


Pronounce Kamenosuke in Hungarian


Pronounce Kamenosuke in Italian


Pronounce Kamenosuke in Norwegian


Pronounce Kamenosuke in Polish


Pronounce Kamenosuke in Portuguese


Pronounce Kamenosuke in Portuguese (Brazil)


Pronounce Kamenosuke in Russian


Pronounce Kamenosuke in Slovak


Pronounce Kamenosuke in Spanish


Pronounce Kamenosuke in Spanish (Mexico)


Pronounce Kamenosuke in Swedish