Kunegunda - How to pronounce Kunegunda

Polish
English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Kunegunda is pronounced as Kuw-Neh-GUW-NDaa †

† English pronunciation guide:
K as in "key (K.IY)" ; UW as in "two (T.UW)" ; N as in "knee (N.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; G as in "grin (G.R.IH.N)" ; UW as in "two (T.UW)" ; N as in "knee (N.IY)" ; D as in "day (D.EY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ;

Pronunciation of the name Kunegunda (23 language audio files)

Pronounce Kunegunda in Polish


How would other native speakers pronounce Kunegunda?

Pronounce Kunegunda in English


Pronounce Kunegunda in English (UK)


Pronounce Kunegunda in English (Canada)


Pronounce Kunegunda in English (Australia)


Pronounce Kunegunda in English (India)


Pronounce Kunegunda in Catalan


Pronounce Kunegunda in Danish


Pronounce Kunegunda in Dutch


Pronounce Kunegunda in Finnish


Pronounce Kunegunda in French


Pronounce Kunegunda in French (Canada)


Pronounce Kunegunda in German


Pronounce Kunegunda in Hungarian


Pronounce Kunegunda in Italian


Pronounce Kunegunda in Norwegian


Pronounce Kunegunda in Portuguese


Pronounce Kunegunda in Portuguese (Brazil)


Pronounce Kunegunda in Russian


Pronounce Kunegunda in Slovak


Pronounce Kunegunda in Spanish


Pronounce Kunegunda in Spanish (Mexico)


Pronounce Kunegunda in Swedish