Liesha - How to pronounce Liesha

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Liesha can be pronounced (approx) as LAY-SHAH †

† approx English pronunciation guide:
L as in "lay (L.EY)" ; AY as in "side (S.AY.D)" ; SH as in "she (SH.IY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Liesha (23 language audio files)

Pronounce Liesha in English


Pronounce Liesha in English (UK)


Pronounce Liesha in English (Canada)


Pronounce Liesha in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Liesha?

Pronounce Liesha in English (India)


Pronounce Liesha in Catalan


Pronounce Liesha in Danish


Pronounce Liesha in Dutch


Pronounce Liesha in Finnish


Pronounce Liesha in French


Pronounce Liesha in French (Canada)


Pronounce Liesha in German


Pronounce Liesha in Hungarian


Pronounce Liesha in Italian


Pronounce Liesha in Norwegian


Pronounce Liesha in Polish


Pronounce Liesha in Portuguese


Pronounce Liesha in Portuguese (Brazil)


Pronounce Liesha in Russian


Pronounce Liesha in Slovak


Pronounce Liesha in Spanish


Pronounce Liesha in Spanish (Mexico)


Pronounce Liesha in Swedish