Lorenzia - How to pronounce Lorenzia

Spanish | Spanish (Mexico) | English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Swedish

Lorenzia can be pronounced (approx) LAOREHNZiyAH †

† approx English pronunciation guide:
L as in "lay (L.EY)" ; AO as in "ought (AO.T)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; N as in "knee (N.IY)" ; Z as in "zoo (Z.UW)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Lorenzia (23 language audio files)

Pronounce Lorenzia in Spanish


Pronounce Lorenzia in Spanish (Mexico)


Pronounce Lorenzia in English


Pronounce Lorenzia in English (UK)


Pronounce Lorenzia in English (Canada)


Pronounce Lorenzia in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Lorenzia?

Pronounce Lorenzia in English (India)


Pronounce Lorenzia in Catalan


Pronounce Lorenzia in Danish


Pronounce Lorenzia in Dutch


Pronounce Lorenzia in Finnish


Pronounce Lorenzia in French


Pronounce Lorenzia in French (Canada)


Pronounce Lorenzia in German


Pronounce Lorenzia in Hungarian


Pronounce Lorenzia in Italian


Pronounce Lorenzia in Norwegian


Pronounce Lorenzia in Polish


Pronounce Lorenzia in Portuguese


Pronounce Lorenzia in Portuguese (Brazil)


Pronounce Lorenzia in Russian


Pronounce Lorenzia in Slovak


Pronounce Lorenzia in Swedish