Machiko - How to pronounce Machiko

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Machiko is pronounced as MAA-CH-iy-Kow- †

† Pronunciation guide:
M as in "me (M.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; CH as in "cheese (CH.IY.Z)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; K as in "key (K.IY)" ; OW as in "oak (OW.K)" ;

Pronunciation of the name Machiko (23 language audio files)

Pronounce Machiko in English


How would other native speakers pronounce Machiko?

Pronounce Machiko in English (UK)


Pronounce Machiko in English (Canada)


Pronounce Machiko in English (Australia)


Pronounce Machiko in English (India)


Pronounce Machiko in Catalan


Pronounce Machiko in Danish


Pronounce Machiko in Dutch


Pronounce Machiko in Finnish


Pronounce Machiko in French


Pronounce Machiko in French (Canada)


Pronounce Machiko in German


Pronounce Machiko in Hungarian


Pronounce Machiko in Italian


Pronounce Machiko in Norwegian


Pronounce Machiko in Polish


Pronounce Machiko in Portuguese


Pronounce Machiko in Portuguese (Brazil)


Pronounce Machiko in Russian


Pronounce Machiko in Slovak


Pronounce Machiko in Spanish


Pronounce Machiko in Spanish (Mexico)


Pronounce Machiko in Swedish