Marijn - How to pronounce Marijn

Dutch
English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Marijn is pronounced Maa-R-AYN †

† English pronunciation guide:
M as in "me (M.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; AY as in "side (S.AY.D)" ; N as in "knee (N.IY)" ;

Pronunciation of the name Marijn (23 language audio files)

Pronounce Marijn in Dutch


How would other native speakers pronounce Marijn?

Pronounce Marijn in English


Pronounce Marijn in English (UK)


Pronounce Marijn in English (Canada)


Pronounce Marijn in English (Australia)


Pronounce Marijn in English (India)


Pronounce Marijn in Catalan


Pronounce Marijn in Danish


Pronounce Marijn in Finnish


Pronounce Marijn in French


Pronounce Marijn in French (Canada)


Pronounce Marijn in German


Pronounce Marijn in Hungarian


Pronounce Marijn in Italian


Pronounce Marijn in Norwegian


Pronounce Marijn in Polish


Pronounce Marijn in Portuguese


Pronounce Marijn in Portuguese (Brazil)


Pronounce Marijn in Russian


Pronounce Marijn in Slovak


Pronounce Marijn in Spanish


Pronounce Marijn in Spanish (Mexico)


Pronounce Marijn in Swedish