Masaru - How to pronounce Masaru

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Masaru is pronounced MaaSAARuw †

† English pronunciation guide:
M as in "me (M.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; S as in "see (S.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; UW as in "two (T.UW)" ;

Pronunciation of the name Masaru (23 language audio files)

Pronounce Masaru in English


How would other native speakers pronounce Masaru?

Pronounce Masaru in English (UK)


Pronounce Masaru in English (Canada)


Pronounce Masaru in English (Australia)


Pronounce Masaru in English (India)


Pronounce Masaru in Catalan


Pronounce Masaru in Danish


Pronounce Masaru in Dutch


Pronounce Masaru in Finnish


Pronounce Masaru in French


Pronounce Masaru in French (Canada)


Pronounce Masaru in German


Pronounce Masaru in Hungarian


Pronounce Masaru in Italian


Pronounce Masaru in Norwegian


Pronounce Masaru in Polish


Pronounce Masaru in Portuguese


Pronounce Masaru in Portuguese (Brazil)


Pronounce Masaru in Russian


Pronounce Masaru in Slovak


Pronounce Masaru in Spanish


Pronounce Masaru in Spanish (Mexico)


Pronounce Masaru in Swedish