Mehira - How to pronounce Mehira

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Mehira is pronounced Meh-HHIH-RRaa- †

† English pronunciation guide:
M as in "me (M.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; HH as in "he (HH.IY)" ; IH as in "it (IH.T)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; AA as in "odd (AA.D)" ;

Pronunciation of the name Mehira (23 language audio files)

Pronounce Mehira in English


Pronounce Mehira in English (UK)


Pronounce Mehira in English (Canada)


Pronounce Mehira in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Mehira?

Pronounce Mehira in English (India)


Pronounce Mehira in Catalan


Pronounce Mehira in Danish


Pronounce Mehira in Dutch


Pronounce Mehira in Finnish


Pronounce Mehira in French


Pronounce Mehira in French (Canada)


Pronounce Mehira in German


Pronounce Mehira in Hungarian


Pronounce Mehira in Italian


Pronounce Mehira in Norwegian


Pronounce Mehira in Polish


Pronounce Mehira in Portuguese


Pronounce Mehira in Portuguese (Brazil)


Pronounce Mehira in Russian


Pronounce Mehira in Slovak


Pronounce Mehira in Spanish


Pronounce Mehira in Spanish (Mexico)


Pronounce Mehira in Swedish