Momiji - How to pronounce Momiji

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Momiji is pronounced MOW-Miy-JH-iy †

† English pronunciation guide:
M as in "me (M.IY)" ; OW as in "oak (OW.K)" ; M as in "me (M.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; JH as in "joy (JH.OY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ;

Pronunciation of the name Momiji (23 language audio files)

Pronounce Momiji in English


How would other native speakers pronounce Momiji?

Pronounce Momiji in English (UK)


Pronounce Momiji in English (Canada)


Pronounce Momiji in English (Australia)


Pronounce Momiji in English (India)


Pronounce Momiji in Catalan


Pronounce Momiji in Danish


Pronounce Momiji in Dutch


Pronounce Momiji in Finnish


Pronounce Momiji in French


Pronounce Momiji in French (Canada)


Pronounce Momiji in German


Pronounce Momiji in Hungarian


Pronounce Momiji in Italian


Pronounce Momiji in Norwegian


Pronounce Momiji in Polish


Pronounce Momiji in Portuguese


Pronounce Momiji in Portuguese (Brazil)


Pronounce Momiji in Russian


Pronounce Momiji in Slovak


Pronounce Momiji in Spanish


Pronounce Momiji in Spanish (Mexico)


Pronounce Momiji in Swedish