Mwalimu - How to pronounce Mwalimu

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Mwalimu can be pronounced (approx) MWAELihMuw †

† approx English pronunciation guide:
M as in "me (M.IY)" ; W as in "we (W.IY)" ; AE as in "at (AE.T)" ; L as in "lay (L.EY)" ; IH as in "it (IH.T)" ; M as in "me (M.IY)" ; UW as in "two (T.UW)" ;

Pronunciation of the name Mwalimu (23 language audio files)

Pronounce Mwalimu in English


How would other native speakers pronounce Mwalimu?

Pronounce Mwalimu in English (UK)


Pronounce Mwalimu in English (Canada)


Pronounce Mwalimu in English (Australia)


Pronounce Mwalimu in English (India)


Pronounce Mwalimu in Catalan


Pronounce Mwalimu in Danish


Pronounce Mwalimu in Dutch


Pronounce Mwalimu in Finnish


Pronounce Mwalimu in French


Pronounce Mwalimu in French (Canada)


Pronounce Mwalimu in German


Pronounce Mwalimu in Hungarian


Pronounce Mwalimu in Italian


Pronounce Mwalimu in Norwegian


Pronounce Mwalimu in Polish


Pronounce Mwalimu in Portuguese


Pronounce Mwalimu in Portuguese (Brazil)


Pronounce Mwalimu in Russian


Pronounce Mwalimu in Slovak


Pronounce Mwalimu in Spanish


Pronounce Mwalimu in Spanish (Mexico)


Pronounce Mwalimu in Swedish